Προωθητικά Βίντεο Social για Κέντρο Ξένων γλωσσών

Δημιουργία προωθητικών βίντεο για online χρήση και διαφήμιση σε social media και στο youtube για το Κέντρο Ξενων γλωσσών Ι. Σαβέρη

About Project

Δημιουργία προωθητικών βίντεο για online χρήση και διαφήμιση σε social media και στο youtube για το Κέντρο Ξενων γλωσσών Ι. Σαβέρη

Project Details