Προωθητικό βίντεο site γραφικών τεχνών

About Project

Δημιουργία προωθητικού βίντεο ιστοσελίδας γραφικών τεχνών για χρήση σε social media και ιστοσελίδα.
Σύνθεση με πραγματική χρήση φορμας παραγγελίας από κινητές συσκευές.

Project Details