Λογότυπο και κάρτα Αρβανίτης

About Project

Δημιουργία εταιρικού λογότυπου και μακέτα επαγγελματικής κάρτας για την εταιρία κατασκευής σκελετών επίπλων Αρβανίτης.

Project Details