Κατάλογος index με Χρωματολόγιο

About Project

Α4 Κατάλογος index με χρωματολόγιο για την εταιρία Παπαγιαννάκης Α.Ε.Β.Ε. ο κατάλογος φτιάχτηκε με γνόμωνα την εύκολη αναζήτηση και γι’ αυτό έχει σελίδες διαφορετικού πλάτους.
Το χρωματολόγιο έγινε με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να υπάρχει σχεδόν 100% ακρίβεια στις αποχρώσεις σε σχέση με το φυσικό δείγμα.

Project Details
  • Categories:Graphic Design
  • Client:Παπαγιαννάκης Α.Ε.Β.Ε.