Ιστοσελίδα Drakonakis Service

About Project

Κατασκευή ιστοσελίδας για το συνεργείο αυτοκινήτων Δρακωνάκης. Δίγλωσση ιστοσελίδα με σύγχρονο σχεδιασμό, αναλυτική αναφορά στις πολλαπλές υπηρεσίες και την πολυετή τεχνογνωσία που διαθέτει, σύμφωνα με τα ζητούμενα του πελάτη.

Project Details