Εταιρική ταυτότητα Οινοποιείο Τσαγκάρης

About Project

Δημιουργία πλήρους εταιρικής ταυτότητας που περιλάμβανε: Λογότυπο, κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελους 2 διαστάσεων, σφραγίδα και T-shirt για το Οινοποιείο Τσαγκάρη με έδρα στη Νεμέα Κορινθίας.

Project Details