Έντυπο μηχανημάτων ηλεκτροστατικής βαφής

Έντυπο μηχανημάτων ηλεκτροστατικής βαφής

About Project

Ο όμιλος εταιρειών Παπαγιαννάκης, από τους πιο παλιούς μας συνεργάτες, μας ζήτησε ενα δίγλωσσο έντυπο παρουσίασης την μηχανημάτων ηλεκτροστατικής βαφής  για χρήση στις διεθνείς εκθέσεις που λαμβάνει μέρος.

Project Details