Έντυπο Αθλητιατρικών

Έντυπο Αθλητιατρικών

About Project

Τρίπτυχο έντυπο Α4 παρουσίασης νέων προϊόντων για την εταιρία mcDavid.

Project Details
  • Categories:Graphic Design
  • Client:Όμιλος εταιρειών Τζελάλη